Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
  Αρχεία - Συλλογές
 

Τα αρχεία που φυλάσσονται στα Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν. Τρικάλων καλύπτουν χρονικά την περίοδο 1881-2012.

Σύμφωνα με το σύστημα που ακολουθείται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, κάθε αρχείο μετά την εγγραφή του στο βιβλίο εισαγωγής εντάσσεται στην ομάδα αρχείων στην οποία ανήκει (Ειδικό Ευρετήριο). Η ομαδοποίηση γίνεται με δελτία και είναι θεωρητική.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ >>
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Αρχείο Πταισματοδικείου Τρικάλων    1967-1997
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ >>
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ >>
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ
Αρχείο Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων    1961-1985
,
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)